BAYER prescription and dosage sizes information for physicians and healthcare professionals. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. Ter bestrijding van witte vliegen (Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci): tegen de larven en adulten, met een herhaling na dagen. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN CERTIPLANT NV LICHTENBERGLAAN 2045, Sporgon Toelatingsnummer 8555 N Wnr W.3 Productgroep Fungicide Aard van het preparaat Spuitpoeder Werkzame stof(fen) en gehalte(n) prochloraz (46%) Classificatie De identiteit van alle stoffen in het mengsel, Pyramin DF Toelatingsnummer 12228 N W.8 Productgroep: Formulering: herbicide water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: chloridazon (65%) De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen, DG Dier, Plant en Voeding (DG4) FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN VSM AGROCHEM MIKSEBAAN 68 2930 BRASSCHAAT, Frontier Optima Toelatingsnummer 12283 N Wnr W.4 Productgroep Herbicide Aard van het preparaat Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof(fen) en gehalte(n) dimethenamide-p (64%) Classificatie De identiteit. Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kerncompetenties op het gebied van gezondheid en landbouw. Mesurol SC 500 Contactinsecticide voor de bestrijding van trips in prei, komkommers, courgettes, augurken, uien, sluitkolen, sjalotten en sierteelten. Max. Selectief herbicide ter bestrijding van eenjarige grassen en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in maïs. Werkzame stof: Imazalil 100 g/l (9,7% w/w) Aard van het preparaat: Met, Oikos Toelatingsnummer 15729 N Wnr W.0 Productgroep Insecticide Aard van het preparaat Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof en gehalte azadirachtine (26 g/l) Classificatie De identiteit van alle stoffen. Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje, Bromotril 5 L HERBICIDE. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. 3. Insecticide. Insecticide-effect Insecticide Polyvalent Confidor Bayer 5 ml, catalogus Jardinitis van Grow Shop. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Gazelle Toelatingsnummer: N W.4 Formulering: Wateroplosbaar granulaat Werkzame stof: acetamiprid Gehalte: 20% Inhoud: 1 kg, 5 kg, Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname, 5 L Powertwin is een geregistreerd handelsmerk. €21.90. Patient Information listed on the Graphical User Interfaces are fictitious examples only and do not contain any actual patient data. Pour 1L of water into the atomizer. Elm Elm leaf beetle 7 mL/25 mm of tree diameter at breast height - Mix the required dose in sufficient water to adequately treat each tree. De waterhoeveelheid per ha aanpassen aan de hoogte en de dichtheid van het gewas In het jaar van de bloei beperkt tot na de bloei. Dose PHI; Citrus: Leaf miners: Foliar spray: 20 – 50 ml/ 100 l water Application through … Insecticide. Streamline compliance while preparing for future quality initiatives. EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN ADAMA REGISTRATIONS B.V POSTBUS 355. Na opkomst bestrijding van breedbladigen, straatgras en windhalm, SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. Herbicide. Toelatingsnummer: 10299P/B Suspensieconcentraat, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN BELCHIM CROP PROTECTION N.V. TECHNOLOGIELAAN, APOLLO APOLLO Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten Werkzame stof: Clofentezine 500 g/l (42,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: IRAC 10A Suspensie concentraat. Technologists utilize preset radiologist-preferred protocols at the point of care using smart injection systems from Bayer in Radiology. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Pyramin DF. Toelatingsnummer: 8583P/B Suspensieconcentraat (SC), COSSACK SELECTIEF NA-OPKOMST HERBICIDE IN WINTERTARWE, ZOMERTARWE, ROGGE, TRITICALE EN SPELT TEGEN ÉÉNJARIGE GRASSEN EN TWEEZAADLOBBIGE ONKRUIDEN. bladluizen (Aphididae) 26 ml / 100 l water 1 à 2 toepassingen. Werkzame stof: Prochloraz 450 g/l (37,7 %, Betrouwbaar door prestatie Scan voor gebruik / Scanner pour l utilisation Werkzame stof: Gehalte: Difenoconazool 40 g/l (3,7 % w/w) Isopyrazam 100 g/l (9,3 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat, NL 84056510 A O.a. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring, Regalis Plus. De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften. : 84966266 Productnaam: Teldor, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN SCOTTS BENELUX B.V.B.A. 10 L Pyristar is een geregistreerd. Pharmacology, adverse reactions, warnings and side effects. Fungicide. Sakura Flow, a new liquid formulation from Bayer, has delivered leading pre-emergent annual ryegrass control for Western Victorian farmer Bill Walker in trials during the 2019 season. Visit www.fda.gov/medwatch or call 1-800-FDA-1088. Safety Study in Puppies: Confidor was applied topically at 1, 3 and 5X the recommended dose to 7-week-old Beagle puppies once every 2 weeks for 6 treatments on days 0, 14, 28, 42, 56, and 70. 2. buy for best price. Bij de behandeling van superseedlings kan deze meer uitgesproken zijn. Confidor - gedeponeerd handelsmerk van Bayer AG Toelatingshouder: Bayer CropScience SA-NV J.E. Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip, Variano Xpro. BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN - Product bestemd voor beroepsgebruik. Systemisch fungicide voor gerst, tarwe, spelt, triticale, haver en rogge. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol, Magnate 100 SL 5 L. Fungicide.

The Jossey-bass Handbook Of Nonprofit Leadership And Management 2nd Edition, Romantic Music Characteristics, Where To Buy Revlon Total Color, Online Team Apparel Store, Self-sustaining Farm Layout,